დაწყებითი ბიზნესის და ინოვაციების საინვესტიციო ფონდი

ჩვენი დანიშნულებაა, შევქმნათ, მოვიძიოთ და განვავითაროთ ციფრული პლატფორმები, რომლებიც უმარტივებს ცხოვრებას ადამიანებს და გააჩნია გლობალურ ბაზარზე განვითარების შესაძლებლობა

ფონდის მანდატი

 • პროექტების ინიცირება და მართვა სულ მცირე სამი წლის განმავლობაში მოხდება საქართველოში
 • ფონდის ზომამ შემდეგი სამი წლის მანძილზე უნდა მიაღწიოს 10 მილიონ ლარს
 • ფონდის ინვესტირების ჰორიზონტი
 • აქტიური ფაზა - 3 წელი

  პარალელურად ზრდის ფაზა- 4 წელი

  ინვესტიციიდან გამოსვლა - 5 წელი

საინვესტიციო მახასიათებლები

 • პროექტი უნდა უმარტივებდეს ადამიანებს ცხოვრებას და იძლეოდეს ციფრული პლატფორმის შექმნისა და განვითარების შესაძლებლობას
 • პროექტს უნდა გააჩნდეს გლობალურ ბაზარზე გაფართოების მნიშვნელოვანი პოტენციალი
 • პროექტს უნდა მართავდეს ჩამოყალიბებული გუნდი
 • პროექტს ბაზარზე უნდა ჰქონდეს დაწყებული ოპერირება
 • პროექტი უნდა საჭიროებდეს თავდაპირველ ინვესტიციებს 50 000-დან 500 000 ლარამდე
 • პროექტი უნდა ქმნიდეს განსაკუთრებულ საზოგადოებრივ სიკეთეს
 • მიუხედავად ჩვენი გრძელვადიანი პარტნიორობისა, პროექტს უნდა ჰქონდეს მკაფიო გასვლის სტრატეგია (EXIT)

რატომ ჩვენთან ერთად?

დეტალურად

პარტნიორობის სანდრო, სტაბილური და პოზიტიური გამოცდილება

ძლიერი და მოტივირებული გუნდი

info

ბრენდის ზრდის და განვითარების უნიკალური შესაძლებლობა

მარკეტინგისა და სოციალური მედიის უპრეცედენტო მხარდაჭერა

პროექტები

პარტნიორების შეფასებები

უკუკავშირი

კონტაქტი

(+995 32) 2 95 00 11

გ. ჩუბინაშვილის ქ., #50, 0164 თბილისი

info@kedariventures.com